Overheid2018-07-19T11:08:19+00:00

De kracht van tijdelijke communicatie in de openbare ruimte

Verkeersveiligheid verhogen? Verkiezingen? Overheidscampagne? Breng de boodschap op een positieve manier onder de aandacht met subtiele reclamedragers op strategische plekken. Wij faciliteren het hele traject; van vergunning tot en met plaatsing.

Aandacht trekken op positieve wijze

Tijdelijke communicatie in de openbare ruimte

In de openbare ruimte wordt op talloze manieren en vanuit verschillende afdelingen communicatie gevoerd. Een eenduidige manier van presenteren is daarbij een pré.

Net zoals gemeenten streven naar uniformiteit van straatmeubilair (lantaarnpalen, prullenbakken en zitobjecten), is het vanzelfsprekend dat tijdelijke communicatie uitingen in de openbare ruimte ook uniform gepresenteerd worden. Het maakt een stad rustiger en leefbaarder. Bovendien levert een nauwere samenwerking tussen de verschillende stakeholders en inkopers een tijd- en geldbesparing op. Dit alles vraagt om een multi-inzetbaar product dat snel kan worden geplaatst en naadloos aansluit bij de overige inrichting van uw stad.

Mobiele communicatiedrager

De Trotter is een hoogwaardige mobiele, dubbelzijdige communicatiedrager. De ontwikkeling van de Trotter is ontstaan uit een groeiende behoefte aan duurzame, tijdelijke inrichting van de openbare ruimte en kan het antwoord zijn op vraagstukken rondom het huidige communicatielandschap in openbare ruimten. De Trotter is altijd in dienst van de te communiceren boodschap en voert door zijn functionaliteit nooit de boventoon. De Trotter is met behulp van een kraan snel op nagenoeg iedere ondergrond te plaatsen.

VRAAG OFFERTE AAN

Citymarketing

Citymarketing heeft de laatste jaren in veel steden een prominentere plaats gekregen op de beleidsagenda. Imago staat hierbij voorop. Ook tijdelijke communicatie in de buitenruimte hoort daarbij. Denk aan sport- en muziekevenementen, stadspromotie, toeristische trekpleisters en culturele en historische highlights.

MEER INFO

Omgevingscommunicatie

Onderhoudswerkzaamheden aan rioleringen, herstructurering van een bedrijventerrein, herontwikkeling van een woonwijk of wegwerkzaamheden. Tal van ruimtelijke veranderingen waarbij omgevings- of gebiedscommunicatie van groot belang is. Bij het creëeren van draagvlak en acceptatie voor een ingreep in de leefomgeving van mensen zal de communicatie in de buitenruimte moeten aansluiten bij de plannen en verbindend moeten werken.

MEER INFO

Exposities

Exposities in de buitenruimte worden steeds vaker ingezet om een maatschappelijk draagvlak te creëeren voor thema’s die spelen in de gemeente of in de wereld. Op deze wijze worden actuele thema’s onderwerp van gesprek gemaakt bij het publiek en de politiek.

Het bewust maken van laaggeletterdheid, de vluchtelingenintegratie en het bevorderen van het welzijn van dieren zijn voorbeelden van doelstellingen die kracht bijgezet kunnen worden door middel van een expositie met Trotters.

MEER INFO

Verkiezingen

De wijze waarop politieke partijen zich tijdens de verkiezingsstrijd presenteren verandert. De inzet van de juiste communicatiemiddelen vraagt om meer resultaat en ook kwaliteit. Niet alleen in de digitale, maar ook in de fysieke openbare ruimte is een juiste presentatie nog essentiëler geworden. Daarnaast is er bij zowel de overheid als de burger een groeiende behoefte aan een leefbare en esthetische omgeving. Diverse gemeenten hebben de afgelopen jaren al gekozen voor een schonere stad door in de aanloop naar een verkiezing Trotters in te zetten.

MEER INFO

Recente projecten

Meer voorbeelden?

Bekijk dan nu onze portfolio!

BEKIJK PORTFOLIO

Enkele van onze opdrachtgevers