De communicatie in de openbare ruimte staat momenteel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen en raadgevend referendum (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten). De verkiezingsborden zijn geplaatst in opdracht van verschillende gemeenten ter bevordering van de opkomst naar de stembureaus op 21 maart 2018.

De oorspronkelijke plakborden hebben de laatste jaren plaatsgemaakt voor voorbedrukte verkiezingsborden. Democratisch gezien passen deze moderne verkiezingsborden veel beter bij het huidige klimaat; doordat de gemeenten de borden uitbesteden en vooraf laten bedrukken krijgen alle partijen evenveel kansen. Daarnaast zorgt het voor uniformiteit in het straatbeeld.

Verkiezingsbord communicatie in de openbare ruimte

Innovatieve communicatie in de openbare ruimte

Als leverancier van de Trotter (de eerste mobiele, dubbelzijdige communicatiedrager) zijn wij de afgelopen weken actief geweest met de coördinatie, productie en levering van de verkiezingsborden. Mét resultaat. Want de borden staan er prachtig bij en hebben al verschillende media gehaald. Het doel: burgers bewust maken van de aankomende verkiezingen, zodat ze zich naar de stembus begeven. Eén ding is zeker: we kunnen niet meer om de gemeenteraadsverkiezingen heen, want iedere gemeente besteedt hier volop aandacht aan.

Nu de verkiezingsborden ‘in het veld’ staan, is het tijd voor het plannen van een volgende campagne. Zodra de verkiezingen voorbij zijn worden veel van deze Trotters ingezet voor een nieuwe gemeentelijke campagne.

Zo worden de Trotters onder andere ingezet als citymarketingobject. Maar ook andere tijdelijke communicatievraagstukken zoals ruimtelijke veranderingen en veiligheid in het verkeer (‘Wij gaan weer naar school’ campagne) behoeven de aandacht.

Trotter_omgevingscommunicatie

Bij ruimtelijke veranderingen komen verschillende stakeholders en belangen samen. Tijdige omgevings- of gebiedscommunicatie is daarbij van zeer groot belang. Bij het creëren van draagvlak en acceptatie voor een ingreep in de leefomgeving van mensen zal ook de communicatie in de buitenruimte moeten aansluiten bij de plannen van de gemeente en verbindend moeten werken. Denk hierbij aan onderhouds-, wegwerkzaamheden en herontwikkeling van een woonwijk.

Daarnaast is gebleken dat tijdige en juiste kennisgeving aan bewoners, gebruikers van de openbare ruimte, winkeliers en hulpdiensten, bijdraagt aan een goede verstandhouding, waardoor minder overlast wordt ervaren. Een veel gehoorde klacht van betrokkenen is dat er een tekort aan communicatie is. Men weet niet met wie er contact moet worden gezocht voor vragen of problemen.

Gemeenten en overheidsorganisaties zien in vergelijkbare situaties steeds vaker de toegevoegde waarde van een Trotter en zetten deze in als omgevingscommunicatie-object.

NEEM CONTACT OP
MEER OVER TROTTER