Hoe event communicatie een festival kan beïnvloeden

Voor de organisaties van festivals en events is het fijn om van te voren enigszins beeld te hebben van de bezoekersaantallen, de drankomzet, de algehele sfeer en natuurlijk de resultaten achteraf. Resultaten kunnen op veel manieren geïnterpreteerd worden: bijvoorbeeld in geld, in beleving en tevredenheid.

Trotter_eventcommunicatie

Met de ervaringen die de organisaties opgedaan hebben bij de voorgaande edities kunnen veel van bovenstaande items redelijk in kaart gebracht worden. Echter, als organisatie wil je natuurlijk zoveel mogelijk invloed uitoefenen op het publiek, zodat het geschetste beeld t.b.v. de resultaten realistisch en goed te evenaren is. De inzet van tijdelijke buitenreclame kan hierbij helpen.

Denk hierbij aan een aankondiging van het programma in de omgeving waar het evenement of festival plaatsvindt. Buiten dat mensen hierdoor zullen overwegen om op de activiteit af te gaan, worden op deze manier ook de buurtbewoners betrokken. Dit werkt uiteindelijk in het voordeel van de organisatie. Daar stakeholders vooraf op de hoogte gesteld zijn, kunnen zij zich mentaal voorbereiden op de naderende (verkeers)drukte en geluidshinder, waardoor de overlast anders ervaren wordt. Deze vorm van communicatie in de openbare ruimte valt vaak onder citymarketing en wordt in samenwerking met de betreffende gemeente opgepakt.

Trotter_eventcommunicatie

Op het evenement of festival zelf valt natuurlijk ook ontzettend veel te communiceren. Een evenement valt of staat met de communicatie ter plekke. Als de aanduiding van de EHBO, toiletten en de horeca ontbreekt wordt het een chaos. Toch zien we dat naast deze verplichte communicatie ook steeds meer gebruik gemaakt wordt van realtime communicatie in de vorm van grote LED- schermen. Is het niet om rondom etenstijd aan te geven waar men terecht kan voor een lekkere versnapering (wanneer dit goed wordt ingericht kunnen ook rijen/wachttijden worden verminderd), dan is het wel om aan te geven dat op podium X die te gekke artiest bijna aan zijn optreden begint.

Een ander item dat de aandacht behoeft is crowd control. De gemeente en politie zien er scherp op toe dat er een gedegen plan ligt om de risico’s te minimaliseren. Voor dit thema is realtime communicatie ook erg belangrijk, zodat kan worden ingespeeld op ongeregeldheden: het publiek kan bij noodsituaties worden geïnformeerd/geïnstrueerd en de menigte kan in de juiste banen worden geleid. Voorwaarde voor realtime communicatie is wel dat er gedurende het evenement operators klaar moeten zitten om alle content aan te sturen.

Trotter_eventcommunicatie

Ben je voor jouw evenement op zoek naar communicatie/reclame-uitingen en kun je wel wat advies gebruiken? Met verschillende grote evenementen in ons portfolio zijn wij voorzien van veel ervaring. Deze kennis delen we graag vrijblijvend met je. Van jouw ervaring leren wij ook weer!

2018-06-15T13:08:56+00:00