Onze eigen Wendy van Leeuwen had de eer om gastredacteur te zijn op cultuurmarketing.nl, hét kennis en inspiratieplatform voor de cultuurbranche. Daar schrijft zij haar heldere visie over kunst en cultuur als buitententoonstelling. Haar focus voor de toekomst bij Image Building ligt steeds meer op reizende tentoonstellingen, wereldwijd. Cultuur heeft in de afgelopen jaren namelijk een vlucht genomen. Niet alleen binnenin de musea, maar juist ook daarbuiten. In deze blog neemt Wendy je mee binnen de wereld aan mogelijkheden van exposeren in de buitenlucht. Lees je mee?

Stigma_ kunst en cultuur _buitententoonstelling_blog_image_building

Culturele instellingen zijn er voor iedereen. Het bereiken van de minder actieve groepen is een kunst. Om deze groepen te bereiken zijn er, specifiek voor de culturele sector, instrumenten beschikbaar om juist deze groepen óók te bereiken.

Vergunning

Gemeenten dragen culturele activiteiten vaak een warm hart toe. Voor alles dat je op gemeentegrond plaatst moet je een vergunning aanvragen, commercieel of niet. Hierbij is het belangrijk om aan te geven wat de insteek van je aanvraag is. Als het onderwerp een (culturele of maatschappelijke) boodschap weergeeft, dan is het bijvoorbeeld eenvoudiger om een vergunning te verkrijgen. Veel gemeenten hanteren zelfs speciale prijzen als de vergunning aangevraagd wordt door/voor een culturele instelling!

De regel is dat je niet direct oproept tot een aankoop, (website)bezoek of een commerciële partner groots in the picture zet. Je kan deze wel vermelden maar mogen de boodschap niet overstemmen

Pop-up kunst en cultuur als buitententoonstelling

Bij pop-up uitingen zoals een kunstexpositie wordt meestal geen reclame-afdracht aan de gemeente berekend. Hierdoor is een beduidend lager budget vaak al voldoende voor communicatie in de buitenlucht of op A-locaties. Een andere factor die kostenbepalend is, is de wijze van exposeren. Hiervoor zijn vele voorbeelden beschikbaar, maatwerk of in standaard uitvoeringen. Daarbij is de impact van een pop-up tentoonstelling in ieder geval een stuk groter; bekijk voor inspiratie ons portfolio maar eens.

Humanity House_ kunst en cultuur _buitententoonstelling_blog_image_building

Storytelling in kunst en cultuur steeds belangrijker

Musea en andere culturele instellingen beschikken al over vele beelden en verhaallijnen, getuige de tentoonstellingen die zich blijven ontwikkelen. Een andere optie is om te kiezen voor een verhaal dat zich normaliter op de achtergrond afspeelt. Dit zijn beelden die gewoonlijk niet zichtbaar zijn voor de bezoekers, maar minstens net zo interessant zijn. (We schreven eerder al eens over storytelling)

Wie zijn bijvoorbeeld de makers van een expositie of een museum of hoe komt een buitententoonstelling tot stand? Een andere reden om kunst en cultuur als buitententoonstelling te tonen kan bijvoorbeeld een tijdelijke sluiting van het museum zijn. Door de kunst buiten tentoon te stellen is het toch mogelijk om een tentoonstelling zichtbaar te houden voor publiek.

Samenwerkingen 

Er bestaan ook al vele samenwerkingsverbanden onder musea. Met meerdere deelnemende instellingen wordt ook het budget groter. In 2018 zijn bijvoorbeeld diverse Haagse musea een samenwerking aangegaan die gekoppeld werd aan ‘Feest aan Zee’, het jaarthema in Den Haag. Naast de aandacht die binnenin de musea aan het thema besteed werd is er ook een buitententoonstelling geplaatst. Ieder museum vertelt een verhaal dat hen linkt met de zee. Dit is een mooi voorbeeld waarbij diverse musea en zelfs de hele stad betrokken wordt bij kunst en cultuur als buitententoonstelling.

Feest aan zee_ kunst en cultuur _buitententoonstelling_blog_image_building

Dit is een blog waarvan het origineel is geplaatst op Cultuurmarketing.nl.