De huidige situatie rondom COVID-19 zet iedereen aan het denken. Want wat gaat het ons brengen? De coronacrisis heeft namelijk niet alleen impact op de gezondheid maar ook op de economie. We moeten nu namelijk creatief zijn met onze ‘centen’ en onze ‘resources’. Hierdoor is het opeens niet meer zo normaal om te ‘kopen en weg te gooien’. Dit doet hoop gloren voor een nieuw soort economie ná deze periode. Door de maatregelen worden we dus bijna gedwongen richting een circulaire economie te gaan. Maar wat houdt dit eigenlijk in? Bij Image Building zijn we ons al vanaf de oprichting bewust van het belang van een circulaire economie. In deze blog leggen we uit wat het betekent en hoe dit zich in de praktijk uit. Food for thought noemen we dat! Lees je mee?

van lineaire naar circulaire economie

Lineaire economie versus circulaire economie

De maatregelen dwingen ons op dit moment om creatief om te gaan met de business. Maar wanneer dit allemaal achter de rug is, gaan we dan door waar we gebleven waren?

Als maatschappij hebben we nu te maken met vergaande maatregelen, hierdoor moet er zoveel mogelijk rendement behaald worden om als bedrijf  ‘te overleven’. Ook over tien jaar wil je als bedrijf nog bestaan. En daar is een duurzaam businessmodel voor nodig. Zo is zichtbaar geworden dat afhankelijkheid van grondstoffen uit andere landen voor problemen kan zorgen.

Hier kun je als bedrijf verandering in brengen door het gebruik van duurzame materialen van hoogwaardige kwaliteit en natuurlijk van eigen bodem, modulaire ontwerpen en optimaal hergebruik van ingezette producten. Op die manier benut je optimaal de grondstoffen en producten en produceren we minder afval. Om te kunnen overleven en minder afhankelijk te worden van andere landen lijkt het dus noodzakelijk om de overgang te maken van een lineaire economie naar een circulaire economie.

Even opfrissen: lineaire economie is het traditionele model gebaseerd op het winnen van grondstoffen, het fabriceren en verkopen van producten gevolgd door het gebruik en het afdanken of weggooien hiervan. Een rechte (lineaire) lijn die eindig is en zorgt voor veel afval. Bij een circulaire economie worden de afgedankte producten ingenomen en verwerkt tot ‘nieuwe’ producten.

van lineaire naar circulaire economie

Wat doet Image Building aan circulaire economie?

Duurzaamheid en circulaire economie zijn bij Image Building al hét leidend thema sinds de oprichting van het bedrijf. Ons streven is om het productieproces continu te verduurzamen. Zo zijn de materialen en grondstoffen die wij gebruiken voor onze buitenreclameproducten van hoogwaardige kwaliteit en volledig recyclebaar. Denk aan hoogwaardig aluminium. Bij Image Building produceren we dus geen wegwerpproducten maar een duurzaam alternatief met een lange levensduur.

Het businessmodel dat wij hanteren is eveneens volledig in lijn met een circulaire economie. Wij verhuren namelijk onze reclamedragers, in plaats van ze te verkopen. Zo houden wij grip op de producten, komen deze altijd weer bij ons terug en kunnen we ze opnieuw inzetten. Producten die bij terugkomst niet meer aan de kwaliteitseis voldoen laten wij door een derde partij volledig recyclen tot nieuwe materialen. Het aluminium dat wij in onze producten verwerken is hiervan een goed voorbeeld.

Hoe zit het met de doeken die Image Building produceert?

Ook de doeken krijgen bij terugkomst een ‘tweede leven’. Zo hebben wij een samenwerkingsverband opgezet met werkgelegenheidsproject HopeMade. Wij doneren de doeken, na goedkeuring van de opdrachtgever, aan deze stichting. Zij maken van de doeken samen met Mijn Buuf (hand)tassen, clutches, portemonnees en diverse andere producten.

De vrouwen die bij Mijn Buuf werken hebben verschillende achtergronden en nationaliteiten. De gemene deler: creatieve interesse. De stichting is dit initiatief in de zomer van 2018 gestart om vrouwelijke nieuwkomers te helpen met (arbeids)participatie. Voor meer informatie kun je kijken op hun website.

duurzaamheid bij image building de weg naar groen! circulaire economie

De kansen van circulaire economie

Een overgang van een lineaire economie naar een circulaire economie brengt kansen met zich mee. Klanten spelen namelijk een belangrijke rol bij de circulariteit van de producten. Daardoor ben en blijf je continu in gesprek met je klant. Binnen een levenscyclus van een product zijn dus veel contactmomenten. Hierdoor bouw je een sterke band op met je klant. Zo kun je ze ook motiveren en aanzetten tot deelname aan de circulaire economie.

Bedrijven die nú inzetten op de circulaire economie zijn pioniers en de aanjagers van de verandering van een lineaire naar een circulaire economie.

Doe je met ons mee?

ONTDEK MEER OVER DUURZAAMHEID BIJ IMAGE BUILDING